گروه های هدف

گروه های هدف

  • صنایع کشاورزی تولید کننده مواد اولیه
  • صنایع غذایی و صنایع وابسته
  • رستوران‌های متعهد به سلامت و استارت آپ‌های توزیع غذای شهری
  • شهروندان و ارگان‌های دولتی، صنعتی و تجاری سفارش دهنده غذای سازمانی و گروه‌های بیمارستانی،مراکز آموزشی و غیره